Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Kontakta

Styrelsen för Sangis-Bodöns vägsamhällighetsförening 24/7 2017

Ordförande: Leif Karlsson, vald för 1 år leif.karlsson@str.se

Kassör: Gudrun Engström,kvarstår tills ny kassör hittats gudrun.engstrom44@telia.com

Sekreterare Maj-Lis Karlsson, 1 år

Ledamöter:

Per Sandberg, 2 år

Stig Wallin, 1 år

Leif Sandberg, 1 år

Suppleanter:

Bo Stenberg, 1 år

Tommy Larsson, 1 år

Revisorer:

Katarina Grönros, 1 år

Staffan Rönn, 1 år

Suppleant:

Ingegerd Öhberg 1 år

I valberedningen:

Thomas Bengtsson (sammankallande), 1 år

Staffan Rönn, 1 år

Stefan Karinen, 1 år

Helena Andersson, 2 år

Vägavgift sätts in på Sangis Bodö Vägsamfällighet Plusgiro 441 55 41-4

Webbansvarig: Irene Wallin

e-post:bakiosangis@gmail.com