Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Kontakta

Styrelsen för Sangis-Bodöns vägsamhällighetsförening 2018

Ordförande: Leif Sandberg lsandberg68@gmail.com

Kassör: Gudrun Engström,kvarstår ett år tills Anneli Matti skolats in gudrun.engstrom44@telia.com

Sekreterare: Maj-Lis Karlsson

Ledamöter:

Stig Wallin

Stefan Karinen

Suppleanter:

Anneli Matti

Tommy Larsson

Revisorer:

Katarina Grönros

Ingegerd Öhberg

Eva Nilsson

I valberedningen:

Helena Andersson(sammankallande)

Thomas Bengtsson

Stig Johansson

Webbansvarig: Irene Wallin

e-post:bakiosangis@gmail.com